Skip to main content

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)

 • Alle foto: Jean S Lorentzen

  2000-2003
  Fossveien 24, 0551 Oslo

  Areal
  Byggetrinn 1: 16 000 m2

  Scenekunstfagene

  Tiltakshaver
  Brødrene Jensen AS

  Entreprenør
  Bundegruppen AS

  Byggeombud
  Statsbygg

  Samarbeidspartner
  Arkitekt MNAL Knut Østby
  Samark AS

Vern gjennom ny bruk

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) ble etablert i den gamle Seilduksfabrikken ved Akerselva i Oslo i 2003. Under første byggetrinn ble arealer for scenekunstfagene ferdigstilt; Operahøgskolen, Teaterhøgskolen og Balletthøgskolen. I over hundre år drev Christiania Seildugsfabrik tekstilproduksjon i lokalene, fabrikken stod ferdig i 1856. Gamle bygninger har blitt transformert til Kunsthøgskole, og nye bygninger har kommet til. Det har vært en overordnet målsetting at materialbruk og volumer skal forholde seg til den bevaringsverdige bebyggelsen. Flere arkitekter og formgivere har arbeidet med anlegget frem til den endelige samlokaliseringen i 2010: Samark AS v/Knut Østby, Einar Sandbæk, Thale Eidheim og Petter Nordahl,  HRTB, Snøhetta, Lund Hagem arkitekter, Søyland arkitekter og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter.

Teatersalene er utstyrt med avansert sceneteknikk.

Adresse

 • Noma arkitekter AS
  Grønvoll allé 15D
  0663 Oslo, Norge

© NOMA Arkitekter. Levert av 2T&T Nordic.

Til toppen