Skip to main content

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)

 • Foto: Jean S Lorentzen

  2000-2003
  Fossveien 24, 0551 Oslo

  Areal
  9 700 m2

  Tiltakshaver
  Brødrene Jensen AS

  Entreprenør
  Bundegruppen AS

  Byggeombud
  Statsbygg

Vern gjennom ny bruk

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) ble etablert i den gamle Seilduksfabrikken ved Akerselva i Oslo i 2003. Under første byggetrinn ble arealer for scenefagene ferdigstilt; Operahøgskolen, Teaterhøgskolen og Balletthøgskolen. I over hundre år drev Christiania Seildugsfabrik tekstilproduksjon i lokalene, fabrikken stod ferdig i 1856. Gamle bygninger har blitt transformert til Kunsthøgskole, og nye bygninger har kommet til. Det har vært en overordnet målsetting at materialbruk og volumer skal forholde seg til den bevaringsverdige bebyggelsen. Flere arkitekter og formgivere har arbeidet med anlegget frem til den endelige samlokaliseringen i 2010: Samark AS v/Knut Østby, Einar Sandbæk, Thale Eidheim og Petter Nordahl,  HRTB, Snøhetta, Lund Hagem arkitekter, Søyland arkitekter og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter.

Avansert sceneteknikk

Adresse

 • Noma arkitekter AS
  Grønvoll allé 15D
  0663 Oslo, Norge

© NOMA Arkitekter. Levert av 2T&T Nordic.

Til toppen