Skip to main content

Boliger på Bygdøy

 • 2017-2019
  Dronninghavnveien 8, 0287 Oslo

  Areal
  750 m2

  Tiltakshaver
  Sameiet Dronninghavnveien 8

  Entreprenør
  Alfa & Blikk Bygg AS

De opprinnelige 6 boligene på Bygdøy ble oppført i 1982 og bestod av 2 lave rekker á 3 hus, utført med tegl og valmtak. Vi har prosjektert nye påbygg i en etasje med store takterrasser. Husene og det nye taket følger terrenget, fasadene består av sink og vinduene har fått en rytme tilpasset funksjonene. Vår overordnede målsetting har vært å utvikle en sammenhengende arkitektonisk ramme med ny materialbruk, opprettholde et småhuspreg, samt søke et påbygg innenfor eksisterende fotavtrykk som ikke kommer i konflikt med reguleringsbestemmelsene.
Dronefoto: Erling Maartmann Moe. Øvrige foto: Jean Lorentzen

Lignende arkitektarbeider:
Bibliotek på Tjøme

Å leke med materialer er alltid en gave for oss arkitekter.
Takk til kundene på Bygdøy som turte å satse på en hel vegg i sink.

Adresse

 • Noma arkitekter AS
  Grønvoll allé 15D
  0663 Oslo, Norge

© NOMA Arkitekter. Levert av 2T&T Nordic.

Til toppen